แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง

นพ.ชัยเดช สระสมบูรณ์

แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง
แผนกกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง มุ่งเน้นการผ่าตัดแผลเล็ก เทคโนโลยีล้ำสมัย

นพ.ชัยเดช สระสมบูรณ์ จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางสาขาออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นจึงได้รับวุฒิบัตรอนุสาขาโรคกระดูกสันหลัง จากราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

หลังจากนั้นจึงได้เดินทางไปศึกษาต่อเฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ University of California, San Francisco (UCSF) และ NewYork-Presbyterian Och Spine Hospital / Columbia University Medical Center

ประสบการณ์อันล้ำค่าเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน นพ.ชัยเดช ทำงานในตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง ที่สถาบันโรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) มุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคกระดูกสันหลังซับซ้อน เคสส่งตัวมารักษาจากโรงพยาบาลอื่น รวมถึงเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินทางไปรักษาคนไข้ตามที่โรงพยาบาลอื่นร้องขอ

นพ.ชัยเดช ให้ความสำคัญกับการผ่าตัดแผลเล็ก ซึ่งช่วยลดการบาดเจ็บของผู้ป่วย เพื่อให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น การผ่าตัดผ่านกล้องขยาย (Microscope) การใช้เครื่องนำวิถีในการใส่อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูก (O-arm Navigation) เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย

ผ่าตัดกระดูกสันหลัง ใส่เหล็ก สกรู ยึดตรึงกระดูก โรงพยาบาลกรุงเทพ

ความเชี่ยวชาญ

  • ผ่าตัดหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาททางด้านหน้าด้วยวิธี ACDF
  • ผ่าตัดกระดูกคอทับไขสันหลังด้วยการใส่โลหะยึดตรึงกระดูกจากทางด้านหลัง
  • ผ่าตัดหมอนรองกระดูกเคลื่อน และโพรงเส้นประสาทตีบทับเส้นประสาท
  • ผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังเคลื่อนด้วยวิธี TLIF และ OLIF
  • ผ่าตัดกระดูกสันหลังหักโดยเครื่องนำวิถี 3D O-arm Navigation
  • ฉีดยาสเตียรอยด์เข้าโพรงเส้นประสาท รักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

ปรัชญาการผ่าตัดแบบ Tailor Made

นพ.ชัยเดชมีหลักในการวางแผนรักษาผู้ป่วยแบบพิเศษ โดยใช้แนวคิดแบบ “Tailor Made Concept” ซึ่งเป็นการวางแผนการรักษาผู้ป่วยแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคคล ไม่ซ้ำกัน

เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ เหมือนกับการตัดชุดสูทหรือชุดราตรี ช่างตัดเสื้อที่มีประสบการณ์จะต้องมีการวัดตัวและออกแบบชุดให้พอดีตัวกับผู้สวมใส่แต่ละคน ซึ่งย่อมดีกว่าการซื้อชุดจากโรงงานที่ผลิตมาเหมือนกันหมด

ในทำนองเดียวกัน การผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ดีจึงควรมีการออกแบบการผ่าตัดให้เหมาะสมและจำเพาะเจาะจงสำหรับผู้ป่วยแต่ละคน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีที่สุด

youtube