Cauda Equina Syndrome

โรค Cauda Equina Syndrome

เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการกดทับเส้นประสาทบริเวณเอวส่วนล่าง ทำให้เกิดอาการปวดร้าวลงขา ขาอ่อนแรง ชาขาโดยเฉพาะบริเวณรอบก้น มีปัญหาด้านการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย และมีปัญหาด้านการขับถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ

โรคนี้มักเกิดจากภาวะโพรงเส้นประสาทที่แคบ หรือหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทบริเวณดังกล่าว

หากมีอาการของโรค Cauda Equina Syndrome ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพราะอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด โดยการผ่าตัดควรทำภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อลดความเสียหายของเส้นประสาทและป้องกันไม่ให้อาการรุนแรงขึ้น

อาการของโรค Cauda Equina Syndrome 

  1. ปวดร้าวลงขา ลักษณะการปวดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่มีการกดทับเส้นประสาท

  2. ขาอ่อนแรง อาจมีอาการอ่อนแรงที่ขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่มีการกดทับเส้นประสาท

  3. ชาขา อาการชาอาจเกิดขึ้นที่ขา เท้า หรือบริเวณรอบก้น ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่มีการกดทับเส้นประสาท

  4. ปัญหาด้านการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย

  5. ปัญหาด้านการขับถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ อาจมีปัญหาในการกลั้นปัสสาวะ ปัสสาวะไม่ออก หรือถ่ายอุจจาระไม่ออก

หากมีอาการของโรค Cauda Equina Syndrome ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องต่อไป