หน้าที่ของเส้นประสาทสันหลัง..แต่ละเส้น

เส้นประสาทไขสันหลัง

หน้าที่ของเส้นประสาทสันหลังแต่ละเส้น

 

จากบทความหลายตอนที่ผ่านมา เราได้ทำความรู้จักกับ anatomy ของกระดูกสันหลังกันไปเยอะแล้วนะครับ วันนี้มาว่ากันเรื่องหน้าที่การทำงานของมันกันบ้างครับ

 

เส้นประสาทสันหลัง (Spinal nerve)

มีทั้งหมด 31 คู่ และมีชื่อเรียกตามตำแหน่งที่มันแตกแขนงออกมาจากกระดูกสันหลังนะครับ โดยผมจะขอสรุปสั้นๆอีกครั้งคือ

เส้นประสาทส่วนคอ Cervical nerve มี 8 เส้น คือ C1-8

เส้นประสาทส่วนอก Thoracic nerve มี 12 เส้น คือ T1-12

เส้นประสาทส่วนเอว Lumbar nerve มี 5 เส้น L1-5

เส้นประสาทส่วนกระเบนเหน็บ Sacral nerve มี 5 เส้น S1-5

เส้นประสาทส่วนก้นกบ Coccygeal nerve มี 1 เส้น

หน้าที่หลักๆของเส้นประสาทสันหลัง มี 2 อย่าง คือ 1.สั่งงานกล้ามเนื้อ,อวัยวะต่างๆ และ 2.รับความรู้สึก โดยที่เส้นประสาทสันหลังแต่ละตำแหน่งก็จะมีหน้าที่แตกต่างกัน

 

เส้นประสาทที่ทำหน้าที่ในการสั่งงานกล้ามเนื้อ (Motor Function)

เราจะมาพูดถึงหน้าที่ของเส้นประสาทที่ทำหน้าที่ในการสั่งงานกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับ โดยจะกล่าวถึงเฉพาะเส้นประสาทเส้นที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่สำคัญ และมีนัยยะในการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ครับ

– C5 : ทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกางแขน

– C6 : ทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อ ที่ใช้ในการงอข้อศอก และกระดกข้อมือ

– C7 : ทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเหยียดข้อศอก และงอข้อมือ

– C8 : ทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการงอนิ้วมือ

– T1 : ทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกางนิ้วมือ

– L1,L2 : ทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการงอข้อสะโพก

– L3 : ทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเหยียดหัวเข่า

– L4 : ทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกระดกข้อเท้า

– L5 : ทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกระดกนิ้วโป้งเท้าขึ้น

– S1 : ทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกระดกข้อเท้า และนิ้วเท้าลง

– S2,S3 : ทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลั้นปัสสาวะ อุจจาระ

 

เส้นประสาทไขสันหลัง

นอกเหนือจากเส้นประสาทข้างบนนี้ ไม่ใช้ว่าเส้นประสาทเส้นอื่นจะไม่มีหน้าที่ในการสั่งงานกล้ามเนื้อนะครับ เพียงแต่ว่าอาจจะมีหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อในส่วนที่มีความสำคัญทางการแพทย์น้อย หรือยากแก่การตรวจร่างกายจากภายนอกครับ

 

เส้นประสาทรับความรู้สึก (Sensory Function)

ในส่วนของการทำงานด้านการรับความรู้สึก (Sensory Function) เส้นประสาทไขสันหลังมีหน้าที่รับความรู้สึกทั้งจากอวัยวะภายใน และผิวหนังภายนอก โดยในทางการแพทย์เราจะให้ความสำคัญกับการตรวจความรู้สึกที่เราตรวจพบได้จากบริเวณผิวหนังเท่านั้น

โดยแผนผังอาณาเขตการรับรู้ความรู้สึกของเส้นประสาทไขสันหลังแต่ละเส้น สามารถดูได้จากภาพประกอบเลยครับ

 

เส้นประสาทไขสันหลัง

 

ในตอนถัดไปเราจะมาเจาะลึกลงไป ถึงวิธีการตรวจร่างกายทางการแพทย์ เพื่อตรวจสอบการทำงานของเส้นประสาทกันครับ